Borettslag og sameie

 

  • Hos Ladeeksperten har vi høy faglig kompetanse og solid erfaring

   Ladeekspertens laderådgivere har fagkompetanse innen elektro. Vi har erfaring fra både små og store jobber og ønsker at du skal føle deg trygg på at du blir tatt hånd om av erfarne fagfolk når du ber oss om laderådgivning.

  • Befaring

   Ved befaringen vil vi sammen med dere gå gjennom bygningsmassen, de aktuelle p-områder for ladeanlegget og kartlegge dagens infrastruktur. Etter gjennomgangen vurderer vi behovet for ladepunkter, ladeeffekter, drifts- og betalingsløsninger. Vi ser også på mulighetene med smarte ladeanlegg og styring av strøm. Vi setter opp god til til å besvare spørsmål underveis.

  • Rapport med anbefaling

   Etter befaringen utarbeider vi en rapport med anbefalinger, krav og leveransespesifikasjon. Dette er egnet som grunnlag for å innhente tilbud fra ulike tilbydere fra aktuelle installatører. Leveransespesifikasjonen fylles ut av tilbydere og legges ved tilbudet.

  • Tilbudsgjennomgang

   Den viktigste delen av innkjøpsprosesen er tilbudsgjennomgangen. Vi er opptatt av at dere skal forstå hva tilbudene inneholder og hva de ikke inneholder. Her går vi gjennom kostnader både ved installasjon og drift, tjenester samt eventuelle bindinger og utviklingskostnader.

   Vi går gjennom ladekapasiteten, infrastruktur, samt installatører, tjenesteleverandører og ladeboksleverandører. Dette sikrer dere gjennom prosessen slik at kostnadene holdes nede, og leverandør oppgir de totale kostnadene på ladeanlegget.

 

Vedlegg som følger med rapporten:

   • Ladeguide for et smart og fremtidsrettet ladeanlegg
   • Styrets tilbudsinnhenting
   • Spørreskjema til beboerne
   • Vedtekter og vedtektsendringer som må på plass
   • Avtale med elbileier
   • Oversikt over totalkostnadene ved tilbudene over tid


Priser

1-10 parkeringsplasser kr. 7 000,-
11-25 parkeringsplasser kr. 11 000,-
26-50 parkeringsplasser kr. 14 000,-
51-200 parkeringsplasser kr. 17 000,-
201-400 parkeringsplasser kr. 21 000,-
400-1500 parkeringsplasser kr. 25 000,-

Prisene er eks. mva

 

Kan du få ladestasjon i borettslaget ditt?

Beboere i borettslag og sameier har laderett. Dette er nedfelt i § 25a i eierseksjonsloven og § 5-11 a i borettslagsloven.

NB! Fysisk befaring gjelder for Oslo og Viken. Resten av landet gjør vi digital befaring og oppfølging.

For reisetid over 1 time t/r kan det tilkomme reisetillegg.