fast lader eller nødlader?

 

Som elbileier er det viktig å ha en god praksis for hjemmelading. Det er nemlig ikke alle lademetoder som er like trygge og raske.

Selv om det i praksis er mulig å lade elbilen via en stikkontakt, er det ikke anbefalt å benytte seg av denne metoden. Det stilles krav om at lademetoden du benytter deg av skal være trygg og effektiv, noe lading i stikkontakt ikke er. Samme regler gjelder for hybridbiler.


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fraråder lading på vanlig stikkontakt fordi det kan føre til brann og elektrisk sjokk.

Nødladeren som følger med el-biler, og som plugges inn via stikkontakt, er ikke beregnet for stasjonær bruk. For å ha et fast ladepunkt hjemme trenger du en ladestasjon som er beregnet for varig høy belastning.

Konklusjonen er at en nødlader skal kun brukes i nødstilfeller.